Smartare projekthantering

MyGizmos breda utbud av funktioner i kombination med hög användarvänlighet underlättar arbetet för all personal oavsett individuella förutsättningar. Ett enkelt verktyg anpassat för företagarnas behov – allt som behövs för att hjälpa ert företag att bli mer effektivt och lönsamt.

Dokumenthantering

Dokumenthanteringen möjliggör uppladdning av ritningar, offerter, bilder, leverantörsfakturor eller dylikt direkt på projektet. Finns även utrymme att ladda upp de anställdas certifikat.

Tidsrapportering
Den mest användarvänliga tidsrapporteringen på marknaden, direkt i telefonen. Speciellt utformad för att underlätta inrapportering av tid och minska spilltid.
Materialhantering
Smidig och effektiv materialrapportering som möjliggör skapande av eget lager. Material registreras direkt vid uttag och under rätt projekt, och transport- samt övriga kostnader associerade med materialkostnad kan inkluderas.
Integrationsenhet
Smidig integration till olika system.

Personaluppföljning

I kontrollpanelens matris är det möjligt att enkelt följa upp anställdas timmar för attestering.

Fakturaunderlag
Automatiskt genererade fakturaunderlag - möjliga att redigera fram tills underlaget attesterats av administratör. Med ett lättillgängligt, detaljerat och sammanställt fakturaunderlag ges ni ett mer professionellt intryck mot kund.
Löneunderlag
Automatiskt genererade löneunderlag - möjliga att redigera fram tills underlaget attesterats av administratör. Med ett sorterat, sammanställt och färdigt löneunderlag ges ni möjligheten till en mer lättillgänglig uppföljning av de anställda och minskad administration.
Egenuppföljning
Den anställda ges en tydlig översikt av inrapporterade data såsom material, tid, fordon, anteckningar, dokument och dagböcker.

Projektuppföljning

På startsidan ges en daglig sammanställning av samtliga resurser och projekt, vilket bidrar till en god statusöverblick av projekten och underlättar planering av verksamheten. Vidare är det möjligt att följa upp respektive projekt individuellt.

Kundarkiv
Med ett sökbart och smidigt kundarkiv ges möjligheten att ladda upp dokument tillhörande kund och på så vis slippa undan sparade papper i pärmar.
Personalarkiv
Personalarkivet innebär en smidig och sökbar historik av samtliga anställdas inrapporterade data. Finns även utrymme att ladda upp avtal mellan olika parter.