Arbetsordrar

Skapa enkla digitala arbetsordrar med arbetsordersystem.
Tillgång till era arbetsordrar direkt i mobilen ute på fältet.

 • Projektdelning

  Möjliggör enkla och tydliga digitala arbetsordrar till alla inblandade i projektet.

 • Användarvänlig app

  Kan användas och hanteras ute på fältet direkt i mobilen, surfplattan och datorn.

 • Arbetsordersystem

  Alla inblandade får korrekt arbetsorder angående projektet i systemet.

Vårt arbetsordersystem lämpar sig extra bra för

 • Bygg
 • Måleri
 • Entreprenad
 • Plåtslageri
 • Riv & Sanering
 • Trädgård & Skötsel
 • Plattsättare

Arbetsordrar

image

Arbetsordrar

Arbetsordrar med detaljerade och tydliga instruktioner

MyGizmo hjälper ert företag skapa enkla digitala arbetsordrar som kan delas med alla inblandade i projektet. Ni kan se allt från nedlagd tid till vad som ska göras. All information samlas in på ett och samma ställe, i ett arbetsordersystem.

Ni får även tillgång till kommunikation för alla arbetsmoment direkt i appen, allt för att minska missförstånd. MyGizmos arbetsordersystem kan enkelt skräddarsys för att passa företagets specifika behov och krav. Med vårt system kan användarna skapa och spåra arbetsordrar i realtid. Arbetsordrarna kan innehålla information om vilken typ av arbete som behöver utföras, vilka verktyg och resurser som krävs, och vem som ansvarar för att utföra arbetet.

Förmåner med MyGizmo arbetsordersystem:

 • Möjliggör enkla och tydliga digitala arbetsordrar till alla inblandade.
 • Enkelt arbetsordersystem som kan användas och hanteras ute på fältet i mobilen, surfplattan och datorn.
 • Alla inblandade får konkret detaljerad arbetsorder angående projektet.
 • Minskar missförstånd med klara rätt direktiv.

Så enkelt tidsrapporterar de anställda genom MyGizmo

Video

Så enkelt tidsrapporterar de anställda genom MyGizmo

MyGizmo är utvecklat av hantverkare för hantverkare. Vi vet vad som krävs för att rapportering ska fungera smärtfritt ute på fält.

Se kort presentationsvideo

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

 • Dokumenthantering

  Dokumenthanteringen möjliggör uppladdning av ritningar, projektbilder eller dylikt direkt på projektet.

 • Ekonomisk Uppföljning

  På projektnivå som ger tydlig överblick & kontroll hur ni ligger till ekonomiskt på varje projekt oavsett fastpris eller löpande.

 • Formulär och Checklistor

  Skapa Egenkontroller, Riskanalyser och andra kontroller som enkelt fylls i av de anställda direkt ute på fält.

 • Fordonsrapportering

  Registrera smidigt dina fordon såsom servicebil, privatbil, grävmaskiner etc direkt på projektet.

 • Kundsignatur

  Era kunder kan signera de anställdas timmar, material & fordon direkt i mobilen. Säkrade intäkter och inte något tjafs vid fakturering!

 • Egenuppföljning

  Den anställda ges en tydlig översikt av inrapporterade data såsom material, tid, fordon, anteckningar, dokument och dagböcker.

 • Attestering

  Projektledare kan enkelt attestera medarbetarnas timmar, material & fordon direkt ute på fält i mobilen, surfplattan eller datorn.

 • Fakturaunderlag

  Med ett lättillgängligt fakturaunderlag som är detaljerat, sammanställt och klart ger ni ett mer professionellt intryck mot kund.

 • Integrationsenhet

  Smidig integration till olika system. Tjäna mer pengar & undvik dubbelarbete, koppla ihop ert bokförings & faktureringssystem med MyGizmo.

 • Leverantörsfakturor

  Ladda enkelt upp dina leverantörsfakturor på projektnivå. Undvik missade intäkter och få bättre kontroll på dina projekt!

 • Löneunderlag

  Automatiskt genererade löneunderlag. Med ett sorterat, sammanställt och färdigt löneunderlag erbjuds lättillgänglig uppföljning.

 • Materialhantering

  Smidig och snabb materialrapportering som gör att material kan rapporteras direkt vid uttag.

 • Projekthanteringssystem

  Daglig sammanställning av samtliga resurser och projekt. Ger en tydlig bild över projektstatus och gör det enkelt att planera verksamheten.

 • Projektplaneringsverktyg

  Daglig sammanställning av samtliga resurser och projekt. Ger en tydlig bild över projektstatus och gör det enkelt att planera verksamheten.

 • Projektsystem

  Daglig sammanställning av samtliga resurser och projekt. Ger en tydlig bild över projektstatus och gör det enkelt att planera verksamheten.

 • Projektuppföljning

  Daglig sammanställning av samtliga resurser och projekt. Ger en tydlig bild över projektstatus och gör det enkelt att planera verksamheten.

 • Resursplanering

  Ni kan enkelt planera era projekt och schemalägga era anställda på projektnivå. Ni får fullständig koll så ni har rätt mängd uppdrag och gö

 • Resursplaneringssystem

  Ni kan rapportera in resurser direkt ute på fältet i mobilen eller surfplattan som ger er en fullständig resurshantering.

 • Tidrapporteringssystem

  Tidrapportering direkt i telefonen, surfplattan eller datorn. När du tidrapporterar har du möjlighet att skriva anteckningar & byggdagbok.

 • Resursplaneringsverktyg

  Ni kan rapportera in resurser direkt ute på fältet i mobilen eller surfplattan som ger er en fullständig resurshantering.

 • Tidsregistrering

  Tidsregistrera enkelt ute på fältet direkt i mobilen eller surfplattan och slipp dubbelarbete med smidigt verktyg.

Alla funktioner

Kontakta oss om du vill veta mer!

Mejla oss info@mygizmo.se Ring oss 010-303 07 60

  Arbetsordersystem

  MyGizmo arbetsordersystem hjälper hantverkare att minska administrativ tid och spara pengar. Vårt arbetsorder program hjälper dig att hålla koll på alla dina uppdrag och frigör tid som du kan lägga på annat.

  Med ett välfungerande arbetsordersystem slipper du onödigt pappersarbete. Med vårt arbetsorder program blir rapportering av tid och material plötsligt mycket enkel då all hantering av arbetsorder sker direkt från mobil, surfplatta eller dator. Vårt arbetsordersystem användas dagligen av hundratals användare.  MyGizmo arbetsorder går att anpassa utefter den bransch ni är verksamma i och vad som passar er verksamhet bäst.

  Känner du igen dig?

  Lägger du ner mycket tid på administation tid för arbetsorder? Det slipper ni med MyGizmo arbetsordersystem. Hantera arbetsorder ute på på fältet direkt i mobilen för snabb hantering.

  Spenderas det mycket tid för att hämta ut och lämna in arbetsorder? Vårt arbetsordersystem gör att ni kan undvika onödig körning. Vi erbjuder er digital hantering av arbetsorder vilket minskar transporten.

  Upplever du att det är svårt att hålla koll alla jobb och få en bra överblick? Vårt arbetsorder program hjälper dig att hålla koll på alla era jobb och uppdrag. Alla jobb finns samlade på ett och samma ställe i appen med direkt tillgång i mobilen för att ta fram både tidigare och aktuella jobb.

   

  Om du känner igen dig och vill ha hjälp att komma igång med MyGizmo, kontakta oss så vi hjälper vi er vidare.

  Marknadens mest användarvänliga verktyg för digitala arbetsordrar

  Kontakta oss

   Testa vår demo i 14 dagar