Framgång byggs med hjälp av uppföljning

Therése Thard

Uppdaterad: april 3, 2024

När det gäller byggprojekt, är kundnöjdheten inte bara slutresultatet av ett väl utfört arbete. Det börjar mycket tidigare, i det skede där många kanske inte tänker på det – uppföljningen. Ett framgångsrikt byggprojekt handlar om mer än bara byggandet, det handlar om att skapa en positiv kundupplevelse genom varje steg av arbetet. 

I det här inlägget berättar vi mer om vikten av kontinuerlig projektuppföljning och hur du når framgångsrika resultat med hjälp av det. 

Kommunikationens roll i kundnöjdhet

  • Lyssna och förstå: Kundnöjdhet börjar med att lyssna. Förstå kundens vision och förväntningar är avgörande. Detta innebär att ställa rätt frågor och verkligen lyssna på svaren. Det skapar en grund för öppen och ärlig kommunikation genom hela projektet.
  • Tydlig och konstant kommunikation: Regelbunden kommunikation är avgörande. Håll varje kund informerade om projektets framsteg, eventuella utmaningar och hur de hanteras. Det inkluderar inte bara stora uppdateringar utan även de små detaljerna som kan påverka kundens upplevelse.

Uppföljningens viktiga moment

Projektets start: Uppföljningen börjar redan vid projektets start. En initial genomgång av projektplanen och tidsschemat med kunden sätter tonen för öppenhet och tillit.

Regelbundna uppdateringar: Under projektets gång är kontinuerliga uppdateringar nödvändiga. Det kan vara veckovisa sammanfattningar via e-post, telefonsamtal eller till och med snabba check-ins via textmeddelanden. Genom ett projektverktyg sker uppföljningen digitalt och alla berörda parter blir informerade om status och eventuella ändringar. Smidigare än så blir det inte!  

Hantering av förändringar: När förändringar behöver göras, är snabb och tydlig kommunikation nödvändig. Det inkluderar förändringar i tidsplanen, materialval eller design. Att snabbt informera kunden om förändringar och deras inverkan på projektet minimerar missförstånd och frustration.

Checklista för effektiv uppföljning

  • Förstå kundens förväntningar: Innan projektet startar, säkerställ att du har en tydlig bild av vad kunden förväntar sig
  • Upprätta en kommunikationsplan: Bestäm hur och när du kommer att kommunicera med kunden genom hela projektet
  • Var proaktiv med uppdateringar: Vänta inte på att kunden ska fråga. Håll dem löpande informerade
  • Var transparent: Var ärlig och öppen, även när nyheter inte är positiva
  • Be om feedback: Efter varje viktigt skede i projektet, be om feedback för att se till att allt fortlöper enligt kundens förväntningar.

Digitala verktyg för smidig kommunikation

Användningen av digitala verktyg som ett projektverktyg kan göra underverk för effektiv uppföljning. MyGizmo erbjuder en plattform för att hålla all kommunikation och dokumentation på ett ställe, vilket gör det lätt för både dig och kunden att hålla koll på projektets framsteg. Digitala verktyg erbjuder också enkel åtkomst till feedback. Oavsett om det är genom enkäter, e-post eller direktmeddelanden, är det viktigt att göra det lätt för kunder att dela sina åsikter och upplevelser.

Att investera i uppföljning är att investera i din kundrelation och ditt företags framgång. Genom att se till att varje steg av ditt byggprojekt – från start till slutförande – inkluderar noggrann uppföljning och kommunikation, skapar du en grund för långvarig kundnöjdhet. Det handlar inte bara om att bygga något som står, utan att bygga en relation som varar.

 

Vi på MyGizmo hjälper gärna ditt byggföretag att bygga framgång. Kontakta oss gärna för att få mer information kring hur vårt projektverktyg kan göra skillnad för ditt företag. 

Therése Thard

VD & medgrundare, MyGizmo AB

Om Therése

Sedan tre generationer tillbaka har vi erfarenhet från hantverksbranschen. Att starta, driva och utveckla SaaS bolag (software as a service) har vi gemensamt av ägarna i bolaget mer än 80 års erfarenhet av. Sedan starten av MyGizmo 2017 har vi fått flera hundra hantverksföretag att bli mer effektiva och lönsamma. Något som Joel på JH Bygg bekräftar, ”MyGizmo blev en ren och skär intäkt.”

MAILA OSS info@mygizmo.se RING OSS 010-303 07 60