Gör både din kund & eknonomi nöjd

Therése Thard

Uppdaterad: april 3, 2024

Inom byggbranschen är kommunikation extra viktigt. Det blir då också tydligt när kommunikationen brister, vilket får konsekvenser som ineffektivitet, förlorad arbetstid och missnöjda kunder. Med ett digitalt projekthanteringsverktyg som MyGizmo blir de konsekvenser till ett minne blott, och istället ökar lönsamheten inom bolaget. I den här artikeln kommer du att få reda på varför.

Förenklad ÄTA-funktion

Ändring- och tilläggsarbeten (ÄTA) är otroligt viktigt, oavsett projekttyp eller storlek. Det är trots det vanligt med muntliga överenskommelser, som leder till konflikt och dubbelarbete på grund av missförstånd. Det innebär både förlorad inkomst och missnöjda kunder – helt i onödan.

MyGizmos ÄTA-funktion ser till så att inga ändringar missas och risk för onödiga konflikter minskar. ÄT:or fångas upp på fält och skrivs direkt in i verktyget. Kunden kan då smidigt signera de anställdas timmar, material etc på plats för sitt godkännande. Signaturen visas sedan tydligt på fakturaunderlaget i MyGizmo.

Rapportering av information

Vi vet att det ibland kan komma frågor som ”vad status är i projektet?”. I värsta fall krävs det telefonsamtal och lång väntan för att besvara. Besvaras frågan heller inte i rimlig tid är risken stor att det leder till missförstånd och dubbelarbete.

Genom att använda ett digitalt projektverktyg får ni en bra överblick och koll på alla era projekt, och kan därmed ta bättre och snabbare beslut. Med MyGizmo kan ni samla all er rapportering på ett ställe. Rapportera allt ifrån tid, resor, material och utgifter, och därmed få en riktigt bra koll på er projektstatus.

Effektiviserad fakturering

Resultatet av en tydlig kommunikation, samlad rapportering av information och digital ÄTA-funktion är ett komplett fakturaunderlag.

Det innebär att så fort ett arbete är klart kan ni enkelt skapa fakturor direkt i ert ekonomisystem genom MyGizmo. Med all information som material, körningar, tid och andra utlägg från er rapportering. På så vis är tidskrävande administration, bortslarvade papper och förlorad arbetstid numera ett minne blott.

Leverans av bra jobb

Vi på MyGizmo vill att det ska vara enkelt att göra ett bra jobb. Därför erbjuder vi ett projektverktyg med lösningar som minimerar risk för missförstånd inom hantverksbranschen. Samt som ger er en bättre överblick och kontroll på varje projekt.

Med ett digitalt projektverktyg minskar ditt administrativa arbete och ni kan istället fokusera på det ni faktiskt tjänar pengar på. Allt för att öka lönsamheten och nöjda kunder.

Vill du veta mer om hur vårt digitala projektverktyg hjälper dig till en smidig arbetsvardag utan missförstånd, onödiga konflikter och obetalt arbete?

Therése Thard

VD & medgrundare, MyGizmo AB

Om Therése

Sedan tre generationer tillbaka har vi erfarenhet från hantverksbranschen. Att starta, driva och utveckla SaaS bolag (software as a service) har vi gemensamt av ägarna i bolaget mer än 80 års erfarenhet av. Sedan starten av MyGizmo 2017 har vi fått flera hundra hantverksföretag att bli mer effektiva och lönsamma. Något som Joel på JH Bygg bekräftar, ”MyGizmo blev en ren och skär intäkt.”

MAILA OSS info@mygizmo.se RING OSS 010-303 07 60