Nödvändighet för modern projektledning

Therése Thard

Uppdaterad: april 3, 2024

Säg hej till MyGizmo – ett verktyg att lita på! Flexibelt, lättillgängligt och digitalt. Utvecklat och skräddarsytt av och för byggbranschen. Glöm allt krävande administrationsarbete och bli mer effektiva i ert dagliga arbete. Det ger ditt företag möjlighet att arbeta, planera och kommunicera effektivare med dina kollegor. Alltid i ett och samma verktyg men under flera värdeskapande och effektiva funktioner. 

Flera funktioner i ett verktyg

MyGizmo är framtaget för att underlätta allt arbete som rör projektledning, ekonomi och administration för företag inom bygg. Verktyget är utformat som en molntjänst, vilket gör det lätt att arbeta i, oavsett var du eller dina kollegor befinner sig. Innehållet består av en mängd olika funktioner som tillsammans ger företaget en fullständig överblick över alla projekt och arbetsordrar. Här nedan förklarar vi mer om vad varje funktion innebär och vad som gör det speciellt.

Dokumenthantering

Funktionen för dokumenthantering skapar möjlighet att bifoga flera och olika dokument till kunder. Samtidigt inkluderar det även hantering och delning av dokument internt. Utifrån olika behörighetsnivåer kan du som användare och administratör välja vilka personer som du vill att dokumentet ska delas med. Vid laddning av filer stämplas dokumentet med användare, datum och klockslag, vilket gör det till ett bra underlag för både interna och externa ärenden. Funktionen för dokumenthantering är framtagen för att göra all dokumentation enkel, trygg och tillgänglig.

Planering

I det digitala verktyget finns också ett tillägg som avser planering, vilket är en funktion som gör att kontrollen för arbetsbelastningen kan förbättras. Det möjliggör enkel planering till alla projekt och utifrån resursplaneringen kan ni också schemalägga anställda på projektnivå. Det skapar en tydlig överblick och blir enklare för er att tacka ja eller nej till nya uppdrag.

I resursplanering får ni dessutom full koll med tidplan. Tillägget är utvecklat för att förenkla för alla hantverksbolag och att tidsplanera resurser baserat på projektets behov eller medarbetares tillgänglighet. Det fungerar utmärkt som underlag för att kontrollera, styra och följa upp projekt. Tidplan gör det också möjligt för alla inblandade att tydligt se sina åtaganden. Med hjälp av projektverktyget och den här funktionen effektiviserar ni verksamheten samtidigt som att ni ser till att aldrig missa ett tilläggsarbete igen.

Projektuppföljning

Med hjälp av projektuppföljning skapas bättre förutsättningar till framtida projekt. Alla projekt och uppdrag kan enkelt dokumenteras direkt i vår app för hantverkare och därmed ge en uppdaterad sammanställning av företagets alla resurser och projekt. Projektuppföljningen ger en total översikt över allt i realtid med rätt information för respektive projekt. Det gör det enkelt att ta fram vad som behöver göras.

Tidrapportering

Funktionen tidrapportering är en enkel lösning för att registrera tid och att få en bättre koll på alla timmar i respektive projekt. Både funktionen och projektverktyget är enkelt att använda för både anställda och ägare. Att skapa och lägga till anteckningar direkt i appen är smart och effektivt. Med hjälp av funktionen får ditt byggbolag enkel rapportering av såväl fasta som löpande timmar, där all inrapporterad och arbetad tid faktureras.

Projektsystem

MyGizmo är effektivt för projektuppföljning med flera viktiga och molnbaserade funktioner. Systemet är uppbyggt efter företagares unika affärsbehov och säkerställer att projektet genomförs på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt. Samtidigt ger det också en struktur för att öka kontrollen över olika framsteg i ett projekt samt garantera att alla parter är med på vad som gäller.

Arbetsordrar

Genom arbetsordrar blir det enkelt för alla parter på företaget att hålla reda på uppgifter och aktiviteter som ska utföras i ett projekt. De kan skapas av projektledaren eller andra medlemmar i projektteamet och tilldelas till specifika teammedlemmar för att utföra uppgiften. Funktionen innehåller information som uppgiftstitel, beskrivning, deadline, ansvarig person och relaterade filer. Alla projektmedlemmar kan använda verktyget för att hålla reda på framsteg och status för arbetsordrar samt samarbeta och kommunicera med varandra om uppgiften.

Arbetsordrar

Orderstyrning i ett MyGizmo tydliggör hur företagets resurser används optimalt och hur företaget på bästa sätt kan effektivisera sitt arbete och sina processer. Samtidigt möjliggör det också smidig inrapportering av arbetstimmar och arbetsmaterial. På så sätt undviks dubbelarbete och att saker faller mellan stolarna. Det är enkelt att arbeta i orderstyrning direkt i appen, oavsett var du befinner dig. Det är ett tidseffektivt sätt som skapar underlag till framtida fakturering och löneutbetalning. Utifrån orderstyrningen i ett projektverktyg blir det också möjligt för ansvariga i uppdraget att planera, styra och följa upp projektet på ett effektivt sätt samt se till att alla uppgifter utförs i rätt tid och av rätt personer.

Vi hjälper ditt företag till nästa nivå

Oavsett om du arbetar med projektledning, administration eller ekonomi inom byggindustrin så är det både effektivt och värdefullt att ha MyGizmo till hands. Vårt digitala projektverktyg ser till att ni får full kontroll och överblick över alla projekt och arbetsordrar. MyGizmo är utvecklat och anpassat för företag inom byggbranschen och vi hjälper dagligen flera företag att arbeta smartare och mer effektivt. Är du redo att ta ditt företag till nästa nivå? Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Therése Thard

VD & medgrundare, MyGizmo AB

Om Therése

Sedan tre generationer tillbaka har vi erfarenhet från hantverksbranschen. Att starta, driva och utveckla SaaS bolag (software as a service) har vi gemensamt av ägarna i bolaget mer än 80 års erfarenhet av. Sedan starten av MyGizmo 2017 har vi fått flera hundra hantverksföretag att bli mer effektiva och lönsamma. Något som Joel på JH Bygg bekräftar, ”MyGizmo blev en ren och skär intäkt.”

MAILA OSS info@mygizmo.se RING OSS 010-303 07 60